Reklamační protokol

Uplatnění práva z vady zboží vyřídíme v zákonné lhůtě 30-ti dnů od obdržení reklamace dle § 1921 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník; § 13, § 19 odst. 1 a § 24 odst. 7 písm. l) a v) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

v PŘÍPADĚ POTŘEBY REKLAMACE vytiskněte tuto stránku, přiložte ji k pečlivě zabalenému zboží proti poškození a zašlete na adresu:

 

Reklamace Elektro Studénka

Levap Trading s.r.o. - 1.patro

Náměstí republiky 700

Studénka

742 13

 

POTVRZENÍ REKLAMACE

Reklamační protokol LEVAP TRADING s.r.o. IČ 07349084

 

Předmět reklamace, značka a typ výrobku:

 

...............................................................................................................

 

Číslo dokladu eet, nebo variabilní symbol objednávky :..................

 

Datum zakoupení zboží: ........................

 

 

Popis závady produktu:

 

.........................................................................................................................................................

 

.........................................................................................................................................................

 

.........................................................................................................................................................

 

.........................................................................................................................................................

 

Prosíme zde vyplňte vaše údaje telefon,   jméno, adresa               

 

...........................................................................................................

 

 

LOG